Privacyverklaring

Wij en uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en doen er alles aan deze optimaal te borgen en te beschermen. In deze privacyverklaring vertellen we welke persoonsgegevens we verwerken, op welke manier we dit doen en met welk doel.

Het kan zijn dat Marbell persoonsgegevens van en over u verwerkt. Bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van onze diensten, aankopen doet in onze webshop en/of omdat u deze zelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website.

Marbell kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens met betrekking tot de aan u geleverde diensten en goederen en de financiële afwikkeling daarvan
Waarom Marbell gegevens nodig heeft

Marbell verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen wanneer u ons daar om vraagt. Telefonisch of schriftelijk per e-mail of per post. Daarnaast kan het zijn dat we persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het uitbrengen van een voorstel aan u als (potentiële) klant.
 • de uitvoering van een overeengekomen opdracht met alle daarbij behorende werkzaamheden.
 • communicatie over voorstel en/of opdracht.
 • facturatie en administratief beheer, waaronder bijvoorbeeld het doen van een creditcheck, debiteurencontrole, crediteurencontrole en accountantscontrole.
 • het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen.
Geautomatiseerde besluitvorming

Marbell onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Marbell betrokken zijn.

Minderjarigen

Marbell heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@marbell.nl. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Marbell bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Delen met derden

Marbell verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die uw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst van Marbell zijn als van de verwerkende partij.

Google Analytics
Marbell maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van Marbell bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Marbell heeft Google geen toestemming gegeven om via Marbell verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij u bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om uw persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden.

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

Functionele cookies
Marbell maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen er voor dat jij als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies
Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden we via Google Analytics bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het online gedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren c.q. te optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakel u cookies uit?
U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marbell.nl. Marbell zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Marbell neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marbell verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marbell op via info@marbell.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 december 2018
Marbell behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u derhalve aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

Contactgegevens
Marbell
Zomerweg 184
7532 RV Enschede
Nederland

+31 (0)53 – 430 70 55
info@marbell.nl