Privacy statement
Deze website wordt beheerd door Marbell. Marbell waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze website wordt beheerd door Marbell. Marbell waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Marbell beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement' geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Marbell informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar klanten. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie over Marbell.Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies
Er worden op onze website geen cookies gebruikt.

Google Analytics
Ook gebruikt deze website Google Analytics. Google slaat van uw bezoek algemene gegevens op zodat Marbell de bezoekersstatistieken van de website kan monitoren.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op eventuele websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Marbell eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marbell.

Wijzigingen Privacy Statement
Marbell behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.